<div align="center"> <h1>Szpital w Ostrołęce</h1> <h3>Strona Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrołęce</h3> <p>szpital Ostrołęka ZOZ</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://szpitalo.republika.pl" rel="nofollow">szpitalo.republika.pl</a></p> </div>